AKTUALNOŚCI


Nie możesz znaleźć pracy?
Nie szukaj.
Zrobimy to za Ciebie!


Oferujemy szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in.:
- Rachunkowość i księgowość,
- Kucharz,
- Kosmetyka,
- Spawanie,
- Operator obrabiarek skrawających (CNC)


Zgłoś się do projektu "Zawodowy reSTART!" a zyskasz:
- Kurs zawodowy, za który Ci zapłacimy!
- Kompleksowe doradztwo zawodowe,
- Pośrednictwo pracy,
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz staż,
- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, na okres szkolenia.


ZGŁOŚ SIĘ!

ZANIM UPRZEDZĄ CIĘ INNI 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem. Tel. 696 548 883, e-mail: zawodowyrestart@workts.pl


Rozeznanie rynku nr 2/SZ/KOS/2019 z dnia 23.05.2019 
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu kosmetyki z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego z zakresu kosmetyki

W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia z egzaminem kosmetyki z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego z zakresu kosmetyki. Wsparcia realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)

Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie "Zawodowy reSTART!" 

Warunki formalne, które należy spełnić by móc przystąpić w projekcie:

- posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo;
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego;
- osoby powyżej 30 roku życia.

W jaki sposób można zgłosić się na szkolenie? 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych 
w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:
 696 548 883
bądź drogą mailową:
zawodowyrestart@workts.pl

Zapraszamy!

Szczegóły dostępne w Regulaminie.

Udział w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. 

2 kwietnia 2019 r. odbyła Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowana wspólnie przez Oddział Podkarpacki PFRON 
w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Na Giełdzie Pracy była możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale można było również zapoznać się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób powyżej 30 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku nr 1/SZ/RACH/2019 z dnia 07.05.2019
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości
oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości.

W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości. Wsparcia realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  


Rozeznanie rynku (plik PDF)

Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie
 "Zawodowy reSTART!"   

 
  Warunki formalne, które należy spełnić by móc przystąpić
w projekcie:
 

 - posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne lub  bierne zawodowo;
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego;
- osoby powyżej 30 roku życia.
 
  W jaki sposób można zgłosić się na szkolenie? 
Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:
 696 548 883
bądź drogą mailową:
zawodowyrestart@workts.pl   


  Zapraszamy!   

 Szczegóły dostępne w Regulaminie.  
   

Harmonogram szkolenia RACH

Harmonogram IPD RACH

Harmonogram IPD RACH

Harmonogram PZ RACH

Harmonogram PP RACH 
Harmonogram PP Rach

Harmonogram szkolenia KOS

Harmonogram IPD KOS

Harmonogram PP KOS

Harmonogram szkolenia PB 

Harmonogram IPD PB

Harmonogram PZ PB


W związku z realizacja projektów Unijnych przypominamy, że trwa nabór do projektu
„Zawodowy restart!”
 
 W trakcie realizacji projektu zostało przeprowadzonych 3 szkolenia z zakresu : 
  1.      Rachunkowości i księgowości, 
  2.      Kosmetyczka, 
  3.      Pracownik biurowy z obsługą kasy fiskalnej, 
 w których wzięło udział 24 osoby.   
 
W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące kryteria: 
-  Osoba powyżej 30 roku życia 
-  Osoba zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, 
-  Osoba bezrobotna, 
-  Osoba bierna zawodowo, 
-  Osoba o niskich kwalifikacjach, 
-  Osoba z niepełnosprawnościami, 
-  Osoba posiadająca gospodarstwo rolne.   
 Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. 
 Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.

Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w sposób ciągły we wrześniu, październiku i listopadzie.