AKTUALNOŚCI

23.05.2019

Rozeznanie rynku nr 2/SZ/KOS/2019 z dnia 23.05.2019 

dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu kosmetyki z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego z zakresu kosmetyki

W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia z egzaminem kosmetyki z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego z zakresu kosmetyki. Wsparcia realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)

Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie "Zawodowy reSTART!" 

Warunki formalne, które należy spełnić by móc przystąpić w projekcie:

- posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo;
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego;
- osoby powyżej 30 roku życia.

W jaki sposób można zgłosić się na szkolenie? 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych 
w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:
 696 548 883
bądź drogą mailową:
zawodowyrestart@workts.pl

Zapraszamy!

Szczegóły dostępne w Regulaminie.

Udział w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. 

2 kwietnia 2019 r. odbyła Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowana wspólnie przez Oddział Podkarpacki PFRON 
w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Na Giełdzie Pracy była możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale można było również zapoznać się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób powyżej 30 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.

HARMONOGRAM IPD - 26.04.2019

Harmonogram IPD do pobrania tutaj.

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku nr 1/SZ/RACH/2019 z dnia 07.05.2019
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości
oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości.

W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości. Wsparcia realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  


Rozeznanie rynku (plik PDF)

Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)

Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie
 "Zawodowy reSTART!"   

 
  Warunki formalne, które należy spełnić by móc przystąpić
w projekcie:
 

 - posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne lub  bierne zawodowo;
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego;
- osoby powyżej 30 roku życia.
 
  W jaki sposób można zgłosić się na szkolenie? 
Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:
 696 548 883
bądź drogą mailową:
zawodowyrestart@workts.pl   


  Zapraszamy!   


 Szczegóły dostępne w Regulaminie.