AKTUALNOŚCI


Nie możesz znaleźć pracy?
Nie szukaj.
Zrobimy to za Ciebie!


Oferujemy szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in.:
- Rachunkowość i księgowość,
- Kucharz,
- Kosmetyka,
- Spawanie,
- Operator obrabiarek skrawających (CNC)


Zgłoś się do projektu "Zawodowy reSTART!" a zyskasz:
- Kurs zawodowy, za który Ci zapłacimy!
- Kompleksowe doradztwo zawodowe,
- Pośrednictwo pracy,
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz staż,
- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, na okres szkolenia.


ZGŁOŚ SIĘ!

ZANIM UPRZEDZĄ CIĘ INNI 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem. Tel. 696 548 883, e-mail: zawodowyrestart@workts.pl


Uprzejmie informujemy, ze okres realizacji projektu został przedłużony do: 2020-09-30

Rozeznanie rynku nr 7/SZ/MIS5/2020 z dnia 19.06.2020
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej.    

 W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia- Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej. Wsparcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.   
 
 Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF) 

Rozeznanie rynku nr 6/SZ/KUCH/2019 z dnia 29.11.2019
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu Kucharz z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego.     

W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia-Kucharz z egzaminem kwalifikacyjnym zewnętrznym. Wsparcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.   
  Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)

Zapraszamy na Giełdę Pracy dla osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie w dniu 20.11.2019
od 10:00 - 13:00 w Sali Kolumnowejw budynku Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15

Na Giełdzie Pracy jest możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale również zapoznanie się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób powyżej 30 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.Rozeznanie rynku nr 5/SZ/KIP/2019 z dnia 18.11.2019
dotyczące rozeznania cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu Kadry i płace z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego.   
   
W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania cen kompleksowej realizacji szkolenia- Kadry i płace z egzaminem kwalifikacyjnym zewnętrznym. Wsparcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.   
 
Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)  

Aktualizacja 2 Rozeznania rynku nr 4/SZ/KUCH/2019 z dnia 31.10.2019
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu Kucharz z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego.  
 
   W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania cen kompleksowej realizacji szkolenia-Kucharz z egzaminem kwalifikacyjnym zewnętrznym. Wsparcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.   
 
 Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF) 

AKTUALIZACJA ROZEZNANIA RYNKU - 29.10.2019

Aktualizacja Rozeznania rynku nr 4/SZ/KUCH/2019 z dnia 29.10.2019
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu Kucharz z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego.   
  
W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania cen kompleksowej realizacji szkolenia-Kucharz z egzaminem kwalifikacyjnym zewnętrznym. Wsparcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. 
    Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF) 


Rozeznanie rynku nr 4/SZ/KUCH/2019 z dnia 28.10.2019
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu Kucharz z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego. 

  W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia-Kucharz z egzaminem kwalifikacyjnym zewnętrznym. Wsparcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.   
 
Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 2/SZ/KOS/2019 z dnia 23.05.2019 
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu kosmetyki z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego z zakresu kosmetyki

W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia z egzaminem kosmetyki z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego z zakresu kosmetyki. Wsparcia realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)

Rozeznanie rynku nr 1/SZ/RACH/2019 z dnia 07.05.2019
dotyczące rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości
oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości.

W związku z realizacją przez Work & Training Service Janusz Żuczek Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski projektu pn. „Zawodowy reSTART!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr RPPK.07.01.00-18-0135/18 dokonano rozeznania  cen kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości. Wsparcia realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)

Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie "Zawodowy reSTART!" 

Warunki formalne, które należy spełnić by móc przystąpić w projekcie:

- posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo;
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego;
- osoby powyżej 30 roku życia.

W jaki sposób można zgłosić się na szkolenie? 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych 
w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:
 696 548 883
bądź drogą mailową:
zawodowyrestart@workts.pl

Zapraszamy!

Szczegóły dostępne w Regulaminie.

Udział w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

2 kwietnia 2019 r. odbyła Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowana wspólnie przez Oddział Podkarpacki PFRON w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Na Giełdzie Pracy była możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale można było również zapoznać się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób powyżej 30 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie
 "Zawodowy reSTART!"   

 
  Warunki formalne, które należy spełnić by móc przystąpić
w projekcie:
 

 - posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne lub  bierne zawodowo;
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego;
- osoby powyżej 30 roku życia.
 
  W jaki sposób można zgłosić się na szkolenie? 
Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:
 696 548 883
bądź drogą mailową:
zawodowyrestart@workts.pl   


  Zapraszamy!   

 Szczegóły dostępne w Regulaminie.  
   

Harmonogram IPZ RACH

Harmonogram IPP RACH 
Harmonogram IPP RACH

Harmonogram szkolenia KOS

Harmonogram IPD KOS

Harmonogram IPP KOS

Harmonogram szkolenia PB 

Harmonogram IPD 3PB

Harmonogram IPZ 3PB
Harmonogram IPZ 3PB
Harmonogram IPP 3PB
Harmonogram IPP 3PB
Harmonogram IPP 3PB
Harmonogram IWP 3PB
Harmonogram IPP TP 3PB
Harmonogram IPD 5PB 
Harmonogram IPZ 5PB
Harmonogram IWP 5PB
Harmonogram IPP 5PB
Harmonogram IPD 4KOS 
Harmonogram IPD 6PB
Harmonogram IPZ 6PB
Harmonogram IPP 6PB
Harmonogram szkolenia 7KUCH
Harmonogram IPD 7 KUCH
Harmonogram IPD 7KUCH
Harmonogram IPZ 7KUCH
Harmonogram IWP 7KUCH
Harmonogram IPP 7KUCH
Harmonogram IPD 8KiP
Harmonogram IPD 9KUCH
Harmonogram szkolenia 10MiS
Harmonogram IPD 11MiS